Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvorming bij de uitwerking van dat schetsplan in de weg staat.De raadsleden stellen overigens dat het college van B&W van Laren zich -nu al- maximaal inzet om het concept Brinkplan in goede banen te leiden, door meer zoekmogelijkhedenvoor een alternatieve waterberging mee te nemen. Het college erkent tegelijkertijd dat de communicatie met de inwoners beter had kunnen verlopen en stelt daarom ook voor een brede klankbordgroep uit de bevolking samen te stellen.
De fractie van Larens Behoud is van mening dat alle in die klankbordgroep aan te dragen
alternatieven een volwaardige kans moeten hebben om ook in een vervolgkeuze door de
gemeenteraad te kunnen worden vastgesteld. Die volwaardige kans wordt het beste bereikt als het genomen raadsbesluit van 24 juni wordt ingetrokken.
Karel Loeff licht het verzoek tot intrekking verder toe: “de huidige keuze voor een verlaagd middengebied (inclusief de kap van een aantal bomen) staat een open discussie in de weg en belemmert verdere besluitvorming van de Raad. Die voorkeursvariant, die mede op basis van kosten is gekozen, gaat dus als het aan de fractie van Larens Behoud ligt, van tafel”. Loeff: “mede gezien de duidelijke signalen uit het dorp, is in een volgende fase van het proces de kans zeer groot dat de uitkomst van de te vormen klankbordgroep niet verenigbaar is met het de uitgangspunten van het aangenomen schetsplan”, aldus
fractievoorzitter Karel Loeff. Als het schetsplan door de Raad wordt ingetrokken vormt het raadsbesluit van 24 juni niet langer de basis voor het vervolgtraject, maar biedt het wel nog alle bruikbare informatie die kan worden meegenomen; “die investering in tijd en moeite is dus zeker niet voor niets geweest”, aldus Loeff.
Het intrekkingsvoorstel van Larens Behoud bevat tevens nieuwe kaders over het
vervolgtraject die ruimte moeten bieden aan een zorgvuldig en transparant proces met
grote betrokkenheid van de Larense inwoners. Bron: persbericht Larens Behoud
 

Ga terug

Publicatie datum: 8-9-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvormi  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

Er zijn nog geen evenementen bekend.

[Kijk op Laren]

Evenementen

3 sept.-Langzamerhand zijn er weer activiteiten opgestart. Zo zijn de sportscholen weer open, musea hebben de deuren geopend, het Brinkhuis laat mondjesmaat weer mensen toe en we mogen weer naar de tandarts en de pedicure.Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-maatregelen kan volhouden, zodat we geen s  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cza
1°Czo
-0°Cma
1°Cdi

[Opinie]

Blijven omzien naar elkaar

3 okt.- Het voelt tegenstrijdig om als wethouder sociaal domein te bezuinigen op een terrein waarop mensen kwetsbaar zijn. Ook is het lastig om datgene dat door mijn voorgangers, een groep gedreven wethouders, is opgebou  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

www.bol-an.nl, elke dag Larens Nieuws

16 okt.- Het Larens Nieuws zoals dat stond op de site van Larens Behoud  kunt u voortaan volgen op www.bol-an.nl, de nieuwe website van Leo Janssen.  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]