Van de Larens Behoud fractievoorzitter ( Larens Journaal)

20 juni.- Als U dit Larens Journaal leest, staat de zomer weer voor de deur. Ook het zomerreces voor de gemeenteraad begint bijna. In de maand juni staat er nog veel op het programma. De vertrouwenscommissie, benoemd door de gemeenteraad, om de sollicitatieprocedure voor de benoeming van onze nieuwe burgemeester voor te berei- den, is nog druk doende en zal op 3 juli in een besloten aan de Raad een voorstel doen voor de gewenste kandi- daat. Daarnaast staat de kadernota voor de gemeente ook nog op het programma. Een belangrijke nota met veel politieke vraagstukken die de koers van de gemeen- te voor de komende periode bepaalt.Ook de participatie voor de eventuele herinrichting van de Brink en wat er moet gebeuren met het Rabo-gebouw hebben veel aandacht en wijsheid nodig. Om de leven- digheid en economische vitaliteit van ons mooie dorp te behouden staat Larens Behoud voor een herontwikke- ling van het gebouw, gericht op meerdere functies. Voor taken die de gemeentegrens is in de Regio Gooi en Vecht- streek een samenwerkingsagenda opgesteld. De gemeen- teraad van Laren zal ook deze agenda voor het zomerre- ces nog moeten bespreken en goedkeuren. Sean Bogaers en Erik Hurink, twee fractiegenoten van Larens Behoud, zijn door de Raad gekozen tot ambassadeurs van de gemeente in het regio-overleg.Naast al deze zaken zal er ook nog veel aandacht geschon- ken moeten worden aan de uitvoering van taken binnen het Sociaal Domein. Enerzijds de uitvoeringstaken ten behoeve van onze inwoners (Larens Behoud staat voor meer dan netjes), maar zeker zeer belangrijk is het bewa- ken van en zo mogelijk beheersbaar houden van de kos- ten. Dit is zeker geen gemakkelijke taak.Een veelvoud aan activiteiten nog voor het reces.Larens Behoud wenst u allen een heel plezierige zomervakantie.Wim van der Zwaan, Fractievoorzitter Larens BehoudGa terug

Publicatie datum: 20-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Een lange, hete zomer

13 juli.- Elsevier heeft Laren op de tweede plaats gezet als fijnste plaats van Nederland om in te wonen.Het gemeentebestuur is daar met recht trots op, in het volle besef dat we dat allemaal s  Lees verder

[Kijk op Laren]

Poffeltjes eten

18 juli.- 'Hoe oud ben jij?'Het kleine jongetje keek mij, na zijn vraag, peinzend aan. Alsof hij het antwoord zelf al aan het ontdekken was.'Nou, wat denk je?' vroeg ik hem.Hij draaide zijn hoofd naar links en keek naar zijn, zoals later  Lees verder

[Het weer in Laren]

30°Cdi
28,5°Cwo
24,5°Cdo
22,5°Cvr

[Opinie]

Jan Modaal zit klem

13 juli.- Volgens De Telegraaf hebben mensen met een modaal inkomen de afgelopen jaren hun vaste lasten flink zien stijgen. Ze komen steeds meer in de gevarenzone. Dan zijn er nog 3 miljoen gepensioneerden waarvan de oude  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 76

17 juli.- Achter in de Sint Jansbasiliek hangt een bijzondere fotokast. Je zou er bijna aan voorbijlopen tenzij je de rondleiding van de pastoor volgt. “Heer zend arbeiders in uw oogst, 500 dagen aflaat” staat er boven.  Erin a  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]