Persbericht uitkomst extra algemene ledenvergadering Larens Behoud: leden vragen uitstel besluit Brinkplan

18 juli.-Zaterdagochtend vond in Singer een bijzondere ledenvergadering plaats van Larens Behoud, de grootste lokale politieke partij van Laren met ruim 200 leden, 5 raadsleden en 2 wethouders.

Via een speciaal Corona-protocol konden in totaal 50 Larens Behoud leden in het Singer theater deelnemen aan de levendige ledenvergadering die geheel in het teken stond van het Brinkplan.  In de gemeenteraad van 24 juni werd een basis-besluit genomen over een schetsplan om het achterstallige onderhoud van de Brink te combineren met een waterbuffering.

In de vergadering werd stevig gediscussieerd over ‘onze Brink’.  Oud-voorzitter Timo Smit noemde de Brink een ‘Larens oer-belang’ die niet van karakter en functie mag veranderen. ‘Voor eventuele aanpassingen is een breed draagvlak onmisbaar en klaarblijkelijk is dat er op dit moment niet’.  Ook oud-wethouder Leo Janssen riep op tot bezinning en voldoende tijd te nemen voor zo’n grote beslissing over onze Brink, ‘het is tenslotte beschermd dorpsgezicht en onderdeel van het historisch karakter van Laren’ aldus Janssen.

Tijdens de vergadering zegde wethouder Peter Calis toe dat voldoende tijd zal worden genomen om toe te werken naar een zorgvuldige en breed gedragen oplossing. Calis: ‘bij de uitwerking van het schetsplan zullen we een klankbordgroep samenstellen waarin naast raadsleden ook inwoners van Laren zitting nemen.’   Calis zegde tevens toe dat hij erop toe zal zien dat besluitvorming en uitvoering pas plaats zal vinden nádat de ledenvergadering van Larens Behoud zich kan vinden in de uitwerking van het schetsplan.   

Hiermee wordt meer rekening gehouden met de gevoelens die leven in ons dorp over de Brink en biedt daarmee ook ruimte voor mogelijkheden en alternatieven om zowel de Larense Brink aan te pakken als een oplossing aan te dragen voor de wateroverlast die ontstaat bij heftige regenval (zoals in 2014 en 2016).  

Bestuur en fractie van Larens Behoud zijn blij met de uitkomst van deze bijzondere ledenvergadering. Hiermee bewijzen we weer het nut van een breed gedragen dorpspartij. Met elkaar goede en soms stevige discussies aangaan met één gezamenlijk doel: hoe houden we ons dorp Laren zo mooi en leefbaar mogelijk. Voorzitter Ineke Hilhorst: ‘Het Brinkplan is dus nog geen gelopen race en Larens Behoud zal erop toezien dat het bijzondere karakter van onze mooie Brink behouden blijft!’

Fractievoorzitter Karel Loeff is positief over inbreng en betrokkenheid van de leden. ‘Larens Behoud neemt al vele jaren haar bestuursverantwoordelijkheid en is altijd constructief onderdeel van overleg en breed gedragen oplossingen. Onze partij luistert daarbij altijd naar alle uiteenlopende meningen, maar laat zich niet leiden door de waan van de dag of niet onderbouwd activisme, hoe goed bedoeld dat soms ook is’  Bron: persbericht Larens Behoud
Ga terug

Publicatie datum: 18-7-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Verklaring fractievoorzitter Larens Behoud over de ontstane onrust in het dorp met betrekking tot de herontwikkeling van de Brink.

3 aug.- Laat ik voorzichtig zeggen dat ik wel eens rustiger van vakantie ben teruggekomen. Natuurlijk heb ik tijdens mijn vakantie ook genoeg mee gekregen van wat er in Laren speelde. Het gaat wat ver om te zeggen dat we 24/7 met dorpspolitiek bezig zijn, maar de perikelen ro  Lees verder

[Kijk op Laren]

De Brink, het dorp, de mensen

3 aug.- Op 24 juni om 22.42 uur werd ik met onmiddellijke ingang voorzitter van de mooiste, grootste en meest interessante politieke club van Laren. Reden was het aannemen van het raadsbesluit inzake de herinrichtingsschets De Brink en het opstap  Lees verder

[Het weer in Laren]

31,5°Cwo
28,5°Cdo
24°Cvr
21°Cza

[Opinie]

Bomen

25 juli.- ‘Bomen maken emotie los en al snel verdwijnt de rede dan door de achterdeur.’ Zo valt Ronald Frisart vanochtend met de deur in huis in zijn analyse over de commotie die in Laren is ontstaan met betrekking tot de 24 juni door de gemeenteraad aangenomen ‘Inrichtingschets Herinrichting Brink’ waarin een Wadi, een verdiepte bovengrondse wateropvang van 60 bij 30 meter en dientengevolge een bomenkap van 41 bomen op de historische Brink is voorzien. Inmiddels ondersteunen ruim 1350 handtekeningen de petitie ‘stop de bomenkap’ en oo  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 131 Vladimir Horowitz

6 aug.- Vorige week schreef ik dat ik altijd iets heb met wereldberoemde pianisten. Bizar natuurlijk, ik ben slechts een liefhebber. Na de verrassende ontmoeting met meesterpianist Alfred Brendel vorig jaar tijdens het Opera Forwa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]