‘Meer dan netjes’

 

Een brief van LB- wethouder sociaal domein Jan den Dunnen


 

Beste dorpsgenoten,

Het Sociaal Domein neemt in de Larense samenleving een belangrijke plaats in. Bij de gemeente geldt dit zowel voor het beleid en de uitvoering hiervan, alsook voor de financiën.

In de zorg voor elkaar, zet Larens Behoud in op een goede sociale verbondenheid met inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals om samen een goed sluitend en hecht netwerk te vormen. Uitgangspunt is de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen, met als vertrekpunt wat mensen nog wél kunnen. We houden rekening met hetgeen ze niet kunnen en zorgen daarbij voor maatwerk bij noodzakelijke ondersteuning. LB hanteert hierbij de stelregel dat de zorg door of vanwege de overheid ‘meer dan netjes’ geleverd wordt.

De wijkverpleegkundige en de mantelzorger worden betrokken bij het oordeel hoeveel zorg iemand nodig heeft. Financieel wordt de draagkracht van de betrokken inwoner meegewogen.
De wet maatschappelijke ondersteuning geeft aan wanneer en wie, welke noodzakelijke ondersteuning krijgt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De komende jaren zien we de zorg steeds meer verschuiven, de wijk in. Mensen blijven zolang mogelijk zelfstandig wonen, waardoor ook de zorg dicht bij huis moet worden geleverd. Larens Behoud vindt dat mensen zolang mogelijk zelf de regie over hun eigen leven moeten kunnen houden, waarbij innovatie en nieuwe medische inzichten gestimuleerd moeten worden.Larens Behoud vindt dat persoonsgebonden budgetten en zorg in natura, belangrijke elementen zijn om die zorg naar eigen wens in te vullen.

Eenzaamheidsbestrijding is voor Larens Behoud een prioriteit. Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën, waarbij ouderen wel de meest kwetsbare groep vormen. Hierbij willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en willen we ouderen stimuleren om ook zelf op zoek te gaan naar die contacten. Larens Behoud vindt het vervoer van ouderen binnen de gemeente, van en naar activiteiten, ook de verantwoording van de organisatoren van die activiteiten.

 

Jan den Dunnen,
wethouder sociaal domein