Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duur- zaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantiebe- stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s!

Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: bespa- ren op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe hier op grote schaal groene energie opgewekt kan worden. Let wel: met bestaande technieken, dus met zonnecellen of windmo- lens. Maar... het Gooi kent merendeels natuurgebieden. Op de hei of in de Engen zien we liever geen zonnevelden en ook geen windturbines. De overtuiging is groot om iets te doen, maar om daar natuur voor op te offeren?In Hardegarijp zijn tientallen woningen gasloos en ener- gieneutraal door verbeterde isolatie en zogenaamde warmtepompen, met elektriciteit uit zonnecellen. Kos- ten per woning: rond € 50.000,-. Geen bedragen die een huiseigenaar zal kunnen investeren, zeker niet wanneer de banken dit (nog) niet willen financieren.Hier ligt dus duidelijk een taak voor de overheid. Het ligt voor de hand om die taak bij de gemeenten neer te leg- gen, maar dan moeten de gemeenten wel middelen krij- gen van de Rijksoverheid om die taak te kunnen uitvoe- ren. De overheid heeft de taken voor het Sociaal Domein gedelegeerd aan gemeenten, zonder de financiering daarvan goed te regelen. Veel gemeenten hebben daar- door dreigende tekorten op de begroting voor 2020. Dat kan niet weer gebeuren met duurzaamheid; zonder dui- delijke richtlijnen en financiële ondersteuning zijn gemeenten veroordeeld tot mooi weer spelen.   BroN: Larens Journaal 273  Peter Calis, wethouder
Ga terug

Publicatie datum: 28-11-2019

[Laren in beeld]

[Column]

IJspret

12 nov.- De dagen worden weer korter en donkerder, de temperatuur daalt; dan weet je dat het er weer aan zit te komen... “Winter Village” de ijsbaan in Laren, een jaarlijks terugkomend evenement op de Bri  Lees verder

[Kijk op Laren]

Door De Bank Genomen

17 nov.- “Wat een fantastisch en spontaan initiatief vanuit betrokken dorpelingen o.a Ineke van Vaassen, Bettie Bruins, Antoinetty vd Brink, Herold van d Berg en Wim Jordaan.De voorbereidingen van het open atelier waar 10 lokale kunstenaars hun werk tonen zijn in volle ga  Lees verder

[Het weer in Laren]

4,5°Cvr
4°Cza
5,5°Czo
5,5°Cma

[Opinie]

Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duur- zaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantiebe- stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s! Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: bespa- ren op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe h  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 96

4 dec.- Een paar weken geleden kwamen we als ‘sponsorbrigade’ bij elkaar, drie oud-collegae met wie ik als producent samen heb gewerkt bij de ontwikkeling en vormgeving van commerciële televisie in Nederland.  Met een sjiek woord noemen ze dat non-spotcommunicatie. De collegialiteit van destijds  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]