PADELBANEN of WONINGBOUW ?

 

Hoe nu verder?

Bij alle terechte roep om betaalbare en/of sociale woningbouw in Laren moeten we ook realistisch blijven. Er zijn in de afgelopen 4 jaar een aantal betaalbare en sociale woningen vanuit de gemeente gerealiseerd of in voorbereiding gebracht. Maar dat zijn er natuurlijk niet genoeg.

Het is niet anders: onze gemeente heeft zelf maar heel beperkte mogelijkheden. Allereerst omdat Laren nu eenmaal behoorlijk vol is en we helaas niet even een paar weilanden voor woningbouw kunnen uitrollen. En natuurlijk ook omdat de Larense schaarse natuur en prachtige ruimtelijke omgeving en indeling rotsvast respect en blijvend behoud verdienen.

Maar soms dienen zich toch mogelijkheden aan waarvan je denkt: waar een wil is is toch zeker wel een weg !? Zo’n mogelijkheid is en was het weinig gebruikte ‘klaarliggende’ veld aan de Eemnesserweg schuin tegenover Johanneshove. Voor ons dorp is het van enorm belang dat er daar, ondanks mogelijk wat voorschrift-beperkingen, flink wat sociale woningen worden gerealiseerd.
Dat belang is vele malen groter dan realisering van aanleg van padelbanen , waarvoor juist op andere plekken in Laren een veel betere plek te vinden is (bv bij sv Laren).
Die padel plannen zijn helaas al in een gevorderd stadium, toch zal Larens Behoud zich vol inzetten om daar zo optimaal als mogelijk sociale woningbouw te realiseren. Waar een wil is moet toch een weg zijn !

Maar hoe nu verder?
Larens Behoud bepleit een praktische doelgerichte aanpak vanuit het bovengeschetst realistische besef. En streeft ernaar een gemeentelijke werkgroep ‘betaalbaar wonen in Laren’ op te richten. Hopelijk partijbreed samengesteld, maar klein en effectief. Een werkgroep van Laarders die in kaart gaat brengen op welke plekken in Laren nog sociale woningbouw mogelijk is.

Maar ook of de bestaande ruimten, waar al sociale woningbouw staat , kunnen worden geoptimaliseerd, te onderzoeken samen met de eigenaren/woningbouw verenigingen. Als je goed in kaart hebt waar en wat dan moet er vervolgens niet meer gedraald worden: plannen maken daar !
En natuurlijk moet er bij bestemmingsplanwijzigingen van onroerend goed dat niet in bezit is van de gemeente , maar waarbij die gemeente dus wel hard nodig is, consequent worden geborgd dat een nieuwe ontwikkeling van meerdere woningen in Laren voor minimaal 1/3e bestaat uit sociale woningen. Als dat bij ontwikkelaars een harde wetenschap is dan kunnen zij zich ook niet meer beroepen op een te dure investering om dat te kunnen doen. Want ze wisten het toch !!

De beperkte mogelijkheden dus snel en effectief inventariseren, incl onderzoek naar mogelijke herschikking/inrichting/renovatie van bestaande lokaties en dan onverwijld aanpakken. Dat is het plan van Larens Behoud voor de komende periode.