Persbericht

Laren, 6 januari 2020

Gemeenteraad Laren benoemt Jan den Dunnen tot wethouder.

De gemeenteraad van Laren heeft woensdagavond in een extra openbare raadsvergadering Jan den
Dunnen benoemd als wethouder Sociaal Domein. In diezelfde raadsvergadering is hij direct beëdigd.
Voor deze gelegenheid is geheel conform Corona-protocol eenmalig de grote raadszaal van het BELkantoor
gebruikt en was er geen publiek toegestaan.

Jan den Dunnen vervulde deze belangrijke taak al eerder in de periode 2014-2018 voor de gemeente
Eemnes en zal dat nu namens Larens Behoud voor zijn deskundige rekening nemen in ieder geval tot
aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Voor deze gelegenheid is hem
tevens een ontheffing verleend voor het zogenaamde ‘vereiste van ingezetenschap’

Jan den Dunnen zal deze rol vervullen namens Larens Behoud, de grootste politieke partij van Laren
met 5 van de 15 raadzetels. Hij vormt samen met Burgemeester Nanning Mol en wethouders Peter
Calis (Larens Behoud) en Ton Stam (VVD) het college van B&W, dat werkt volgens het coalitieakkoord
2018-2022 met de titel ‘Zelfstandig en kwalitatief, dichtbij de burger’

Fractievoorzitter Karel Loeff van Larens Behoud: “Het sociaal domein is één van de belangrijkste
portefeuilles binnen het gemeentebestuur en Larens Behoud strijdt er al jarenlang voor dat naast
onze bestuurlijke zelfstandigheid en hoge kwaliteit van voorzieningen de zorg voor Larense inwoners
die dat nodig hebben ‘meer dan netjes’ wordt uitgevoerd.

Wij kennen Jan den Dunnen als een deskundige en zeer betrokken lokale bestuurder met een no
nonsense aanpak van het sociaal domein. Zijn concrete aanpak van de zorg- en welzijnstaken van de
gemeente passen erg goed bij onze grote dorpspartij. “

Jan den Dunnen zegt er zelf over: “Ik ken Larens Behoud al jaren als een échte dorpspartij met een
enorme betrokkenheid en enthousiasme, dat heeft mij altijd al aangesproken. Ik zal mij maximaal
inzetten om de zorg in Laren meer dan netjes te houden, máár het geld moet wel goed besteed
worden. We geven geen blanco cheques aan de zorg en leggen de hand op de zwakste schouders.

In kleinere sterke gemeenschappen zoals Laren kan je elkaar nog bij de hand nemen. Concreet en
snel in actie komen werkt vaak beter dan ingewikkelde grote en dure zorgtrajecten om te repareren;
Jan den Dunnen hanteert het motto ‘met elkaar en voor elkaar’ en heeft in Eemnes destijds het
Jeugd en Gezinsteam opgezet dat vooral preventief werkt in tegenstelling tot de relatief dure
oplossingen voor jeugdproblematiek die de regio nu hanteert.

beëdiging Jan den Dunnen