Van de Larens Behoud fractievoorzitter ( Larens Journaal)

20 juni.- Als U dit Larens Journaal leest, staat de zomer weer voor de deur. Ook het zomerreces voor de gemeenteraad begint bijna. In de maand juni staat er nog veel op het programma. De vertrouwenscommissie, benoemd door de gemeenteraad, om de sollicitatieprocedure voor de benoeming van onze nieuwe burgemeester voor te berei- den, is nog druk doende en zal op 3 juli in een besloten aan de Raad een voorstel doen voor de gewenste kandi- daat. Daarnaast staat de kadernota voor de gemeente ook nog op het programma. Een belangrijke nota met veel politieke vraagstukken die de koers van de gemeen- te voor de komende periode bepaalt.Ook de participatie voor de eventuele herinrichting van de Brink en wat er moet gebeuren met het Rabo-gebouw hebben veel aandacht en wijsheid nodig. Om de leven- digheid en economische vitaliteit van ons mooie dorp te behouden staat Larens Behoud voor een herontwikke- ling van het gebouw, gericht op meerdere functies. Voor taken die de gemeentegrens is in de Regio Gooi en Vecht- streek een samenwerkingsagenda opgesteld. De gemeen- teraad van Laren zal ook deze agenda voor het zomerre- ces nog moeten bespreken en goedkeuren. Sean Bogaers en Erik Hurink, twee fractiegenoten van Larens Behoud, zijn door de Raad gekozen tot ambassadeurs van de gemeente in het regio-overleg.Naast al deze zaken zal er ook nog veel aandacht geschon- ken moeten worden aan de uitvoering van taken binnen het Sociaal Domein. Enerzijds de uitvoeringstaken ten behoeve van onze inwoners (Larens Behoud staat voor meer dan netjes), maar zeker zeer belangrijk is het bewa- ken van en zo mogelijk beheersbaar houden van de kos- ten. Dit is zeker geen gemakkelijke taak.Een veelvoud aan activiteiten nog voor het reces.Larens Behoud wenst u allen een heel plezierige zomervakantie.Wim van der Zwaan, Fractievoorzitter Larens BehoudGa terug

Publicatie datum: 20-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

'Laren let op uw saeck'

24 febr.-‘De Gooise politiek staat dit jaar voor een aantal belangrijke keuzes als het gaat om natuur, wonen, mobiliteit en werkgelegenheid. Een goede samenwerking daarbij is cruciaal’, aldus burgemeester van Hilversum Pieter Broert  Lees verder

[Kijk op Laren]

Taal

23 febr.- Waar zijn we zonder taal? Nergens.Niks een leuk gesprek, een fijn boek ofeen ingewikkelde puzzel. De computer wordt een onneembare vesting, vaar-wel Wikipedia of digitaal bankieren. Er  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
9°Cza
9,5°Czo
9°Cma

[Opinie]

Nog groener Crailo

23 febr,- Als je je op 1 januari hebt voorgenomen om gezonder te gaan leven, is het niet slim om op 2 januari je fiets op Marktplaats te zetten om meer in de auto te moeten stappen.Een huzarenstukje kun je het gerust noemen: De drie gemeenten die samen een prachtige buurtschap o  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 108 Johann Sebastian Bach

27 febr.-Al een paar weken zit onze meesterzanger hoog in de notenboom. Net terug uit Spanje. Luidruchtig klinkt zijn lokroep richting het mooiste meisje van het Mauvezand. Wie wil er straks in mei een gezinnetje van een merel of drie?  Ik dacht dat deze ‘BN  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]