Van de Larens Behoud fractievoorzitter ( Larens Journaal)

20 juni.- Als U dit Larens Journaal leest, staat de zomer weer voor de deur. Ook het zomerreces voor de gemeenteraad begint bijna. In de maand juni staat er nog veel op het programma. De vertrouwenscommissie, benoemd door de gemeenteraad, om de sollicitatieprocedure voor de benoeming van onze nieuwe burgemeester voor te berei- den, is nog druk doende en zal op 3 juli in een besloten aan de Raad een voorstel doen voor de gewenste kandi- daat. Daarnaast staat de kadernota voor de gemeente ook nog op het programma. Een belangrijke nota met veel politieke vraagstukken die de koers van de gemeen- te voor de komende periode bepaalt.Ook de participatie voor de eventuele herinrichting van de Brink en wat er moet gebeuren met het Rabo-gebouw hebben veel aandacht en wijsheid nodig. Om de leven- digheid en economische vitaliteit van ons mooie dorp te behouden staat Larens Behoud voor een herontwikke- ling van het gebouw, gericht op meerdere functies. Voor taken die de gemeentegrens is in de Regio Gooi en Vecht- streek een samenwerkingsagenda opgesteld. De gemeen- teraad van Laren zal ook deze agenda voor het zomerre- ces nog moeten bespreken en goedkeuren. Sean Bogaers en Erik Hurink, twee fractiegenoten van Larens Behoud, zijn door de Raad gekozen tot ambassadeurs van de gemeente in het regio-overleg.Naast al deze zaken zal er ook nog veel aandacht geschon- ken moeten worden aan de uitvoering van taken binnen het Sociaal Domein. Enerzijds de uitvoeringstaken ten behoeve van onze inwoners (Larens Behoud staat voor meer dan netjes), maar zeker zeer belangrijk is het bewa- ken van en zo mogelijk beheersbaar houden van de kos- ten. Dit is zeker geen gemakkelijke taak.Een veelvoud aan activiteiten nog voor het reces.Larens Behoud wenst u allen een heel plezierige zomervakantie.Wim van der Zwaan, Fractievoorzitter Larens BehoudGa terug

Publicatie datum: 20-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cza
11°Czo
16°Cma
19,5°Cdi

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 85 Poffertjeskraam

20 sept.- Wanneer de poffertjeskraam van ‘Corn. De Haan’ in het hart van het dorp verschijnt, begint voor Laarders de lente. “Eigenlijk is het zo”, zegt Marcel Hilhorst bij wie jong en oud, aanschuift tuss  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]