Bol an: Palmpasen

12 apr.- Een van de mooiste schilderijen van de Johanneskerk aan de Naarderstraat heeft als titel ‘Palmpasen’. Co Breman, de maker ervan, stipte op zijn doek het zachte, en verse warme lentelicht over het monument aan de Naarderstraat dat in 2021 vijfhonderd  jaar bestaat. Nog even en dan is het Pasen. Voor christenen het Hoogfeest van het jaar, alhoewel die rol steeds meer plaats moet maken voor het Kerstfeest. Vreemd als je bedenkt dat een opstanding uit de dood toch spectaculairder is dan een geboorte. Volgens mij  heeft het alles te maken met onze seculariserende maatschappij. ‘Tradities’ nemen daardoor andere vormen aan of verdwijnen. Kerstmis wordt – ook in ons dorp- commercieel veel meer te gelde gemaakt, dus ‘gevierd’, dan Pasen. ‘Op je Paasbest’ - zo mooi geschilderd door Wally Moes-  heeft inmiddels plaats gemaakt voor ‘een nieuwe outfit voor Kerst’. De gebruiken rond Pasen verdampen stilletjes aan.  Liepen vroeger nog honderden schoolkinderen mee, voorafgegaan door de Larense drum- en showband MCC,  in de jaarlijkse Palmpaasoptocht, tegenwoordig is die ‘processie van de door kinderen zelfgemaakte palmpaasstokken’ naganoeg uit ons dorp verdwenen. Er loopt nu nog een enkel groepje schoolkinderen over straat richting bejaarden- of verzorgingshuis om onze senioren met hun fraai versierde knutselwerk te verrassen.  

Met Palmpasen, de laatste zondag voor Pasen, wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Daarna begint de ‘goede’ of ‘stille week’ en staat men stil bij de gebeurtenissen vóór Zijn opstanding op Paaszondag, zoals het laatste avondmaal op Witte Donderdag en de kruisiging op Goede Vrijdag. 

Het maken van zo’n palmpaasstok heeft alles te maken met die intocht in Jeruzalem waarbij de toeschouwers met palm- en olijftakken naar Jezus zwaaiden.  Ik herinner mij dat ik als fantasievol kind spannend aan de gang ging en het rad om de stok vol slingers van crêpe papier en buxustakjes versierde, en er uitgeschraapte geverfde eierdoppen aan hing, ongepelde pinda’s, een appel, een enkele krentenbol, en ander lekkers. Boven op de stok prikte je een haantje van brood dat was versierd met gitzwarte krentenoogjes ( ik ontdekte ook wel eens dat mijn zusje zo’n oog  alvast ‘om de lekkerte’ uit het beest had gestoken)  In mijn jeugd liepen we dan op Palmzondag van de kleuterschool naar de pastorietuin en zongen hardop  "Palm palm Pasen, ei koerei. Over ene zondag dan hebben wij een ei. Eén ei is geen ei. Twee ei is een half ei. Drie ei is een Paasei.” ( Het liedje duidt op het nieuwe leven. Eén ei is niets. Als mens heb je een ander nodig. Twee ei is pas de helft van de mens: het zintuiglijke en het lichamelijke deel. Drie ei is de drie- eenheid van lichaam, ziel en geest, het werkelijke paasei, het werkelijke leven.)

In de voorchristelijke traditie waren die optochten en lentestokken er al lang. Met dezelfde symbolen van het nieuwe leven en de lente. De zon wordt in de paasstok verbeeld door het rad om de stok heen. De vruchten staan symbolisch voor de dragers van het levenszaad. De broodhaan die de nieuwe dag, het nieuwe leven aankondigt is net als het haantje op de kerktoren van de Johanneskerk een afweer tegen kwade geesten en invloeden. Ik wens u alvast in deze zorgeloosheid een Zalig en Vrolijk Paasfeest en …..bol an. En op Palmzondag in de rij bij de Basiliek, voor de Matthäus Passion.

Leo Janssen 
Ga terug

Publicatie datum: 12-4-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Dichtbij voor onze inwoners

17 apr.- Voor wie het bericht nog niet heeft gelezen, de gemeente Laren beschikt sinds 5 april weer over een Advies & Informatiepunt voor vragen over zorg en welzijn. Bewoners met vragen hierover, zoals over huishoudelijke onder-steuning, kunnen hier persoonlijk t  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wist u dat

19 apr.- Op de zijtak in mooi Laren Staat een prachtige Saksische boerderij uit 1630 Sinds 1957 is daar een steenhouwerij gevestigd Jeroen Kuyer heeft het oude ambacht met zijn werk een nieuwe kans gegeven. Hij beheerst dit oude ambacht in al zijn facetten wat niet veel steenhouwers nog kunnen zeggen   Lees verder

[Het weer in Laren]

24°Cma
19,5°Cdi
15,5°Cwo
11,5°Cdo

[Opinie]

Gooi- en Eemlander Opinie: burgemeesters kijken weg en dat is zorgelijk

31 mrt.- Waar het gaat om de echte criminaliteitscijfers draaien de burgemeesters van de grootste gemeente in deze regio (Pieter Broertjes, Hilversum) en een van de kleinste (Rinske Kruisinga, Laren) om de hete brei heen. Naar buiten toe weigeren ze de koe bij de hoorns te vatten. Daarmee doen ze in feite mee aan wat  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 63

18 apr.-  Mijn vrouw Annemarie en ik zaten jaren geleden in Nick Vollebregt’s eetcafé aan een zespersoons-tafel met naast ons een onbekend echtpaar. Tussen hen en ons in aan beide kanten een lege stoel. Terwijl we na de escargots wachtten op het  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]