Bol an 85. Ir. V.W. van Gogh

2 okt.-  Als je de Drift op wandelt en rechtsaf het Rozenlaantje inslaat, vind je voorbij Hein Duvel, na een honderdtal meters – daar waar het laantje doodlopend afbuigt- een verscholen plek, een oase van rust die ons dorp zestig jaar geleden voorgoed had kunnen veranderen in een toeristische hotspot met 2,5 miljoen bezoekers per jaar. 

Het ‘bewijs’ vond ik in de Bel van 14 september 1962  ‘Gezien de betrekkingen welke de familie Van Gogh aan Laren bindt, gevoelen we echter spijt, dat als plaats waar het Vincent van Gogh Museum zal verrijzen, niet ons schildersdorp werd gekozen. Anderzijds kunnen we begrijpen dat men dit museum in de rijkshoofdstad wenst, temeer daar de collectie zich al dertig jaar in Amsterdam in bruikleen bevindt’. 

Ir. Vincent Willem van Gogh beheerde die collectie en woonde sinds 1927 definitief op Rozenlaantje 12. De schilderijen, tekeningen en brieven waren het legaat aan zijn vader Theo die kunsthandelaar was. Theo zette zijn oudere broer aan tot het kunstenaarschap, financierde hem – eerst indirect- uit broederliefde en kocht met een vooruitziende blik zijn werken. Ik werd hartstikke nieuwsgierig. Rozenlaantje 12 destijds, was nu Rozenlaantje 20 : ’t LANDHUYS’. (1910 architect Baanders) Tot mijn verrassing deed Ellard Blaauboer , de gemoedelijke vrijwillig voorzitter van het Brinkhuis open. Hij pakte een map met zeven getypte velletjes van Ir. van Gogh’s zoon Johan, vader van de vermoorde Theo van Gogh. Bij verkoop van de villa in 1979 beschreef hij voor de nieuwe  eigenaar ‘het huis uit zijn jeugd’. Over het aanvankelijk ontwerp, de tuin en… welke schilderijen er hingen’. Op het toilet maar liefst drie Van Gogh’s boven elkaar! Het hele huis hing vol. Boven de openhaard ‘De aardappeleters’, op de wand ‘De zonnebloemen’, ‘Het gele huis’, ‘Het bruggetje uit Arles’ en op de slaapkamer  ‘De bloesemtak’ die Vincent bij de geboorte van de latere ingenieur schilderde. ‘Een wonder’, schrijft  Johan,  ‘dat daar nooit iets mee is gebeurd, want er is menig kussengevecht gehouden’. 31 augustus 1941, Koninginnedag: een ramp.  Een hevig onweer, de bliksem sloeg in. De heer van Gogh was zelf niet in huis ’De personen die in huis waren ( de dienstbode en een juffrouw) hebben niet direct bemerkt, dat hun huis getroffen was, doch de buren, - uitzonderlijk dat ze op zaterdag thuis waren- die uit het dak eenige rookontwikkeling waarnamen, hebben direct de brandweer opgebeld. Deze was enkele minuten met de motorbrandspuit. Het bleek dat de vliering vlak onder den nok van het dak brandde. Ondanks de vier stralen kon niet worden voorkomen dat het geheele rieten dak afbrandde.’ (Bel 2 sept. 1941)

 De tekeningen en brieven belandden op het grasveld en werden zo gelukkig gered. ( de schilderijen lagen tijdens de Tweede Wereldoorlog bij Castricum bomvrij opgeborgen in een bunker van de directeur van het Stedelijk Museum Willem Sandberg. 

‘t LANDHUYS’, vernoemd naar Vondel’s treurspel ‘Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd’ lag in open terrein, door kinderen ’t landje’ genoemd, lekker om te voetballen en hockeyen. Ieder jaar een groot Paasvuur.  Een deel was in bruikleen bij klompenmaker Zaal. Pas in de zeventiger jaren werd het bebouwd. Op dit landje moet de werktuigkundig ingenieur zijn nieuwe museum hebben gedacht.  8 december 1959 meldt de Laarder Courant de Bel ‘ In het Centraal museum te Utrecht zal een tentoonstelling worden gehouden waarvan de directie van het museum een keuze mocht doen uit de belangrijke collectie van Ir.V.W. v. Gogh, alhier. Dat doet ons denken hoe spijtig het is dat deze collectie niet in Laren wordt tentoongesteld. Er is, naar wij ons vermenen te herinneren indertijd eens sprake geweest dat de v. Gogh-collectie in ’n door het gemeentebestuur beschikbaar te stellen gebouw, zou worden ondergebracht: naast het Singer- dus een v.Gogh-museum. Jammer dat het toen bij een plan is gebleven!’ Wie de tegenkrachten moeten zijn geweest, daarover een volgend keer.

 

Leo Janssen

Foto: Met dank aan Van Gogh Museum 

 

 


www.vangoghmuseum.nl

www.facebook.com/vangoghmuseum
www.instagram.com/vangoghmuseum

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 3-10-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Kickoff' Leve Laren', het dorpsfestival rond de restauratie en plaatsing van het kunstwerk 'Het Laren van weleer'

14 dec.- Donderdagavond was de kickoff van 'Leve Laren', het dorpsfestival op 24 mei 2020 ter gelegenheid van de onthulling van de restauratie van het kunstwerk 'Het Laren van weleer', ontworpen door de Hilversumse kunstenaar Jacques de Wit en gesmeed door Cees Snoey sr.  Aanleiding is de ' vondst' van het kunstwerk door gepensioneerd tekenleraar en kunstsc  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cma
7,5°Cdi
7°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duur- zaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantiebe- stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s! Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: bespa- ren op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe h  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 97 Annemarie's kerstkaarten

14 dec.- Ruim vijftig jaar geleden had ik de droom kunstenaar te worden en het onafhankelijke leven van een bohemien te leiden. Naast mijn werk bij de radio tekende en schilderde ik, geïnspireerd op de Magical Myst  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]