Erfpacht tennisclub t Laer verlengd, groen licht voor sportsubsidies

16 febr.- De gemeente Laren gaat de erfpachtovereenkomst met tennisvereniging ’t Laer verlengen. De mondelinge toezegging daarover heeft wethouder Ton Stam gedaan aan de vereniging aan de Driftlaan. Wel moeten burgemeester en wethouders er nog een formeel besluit over nemen.

Stam liet dat donderdagavond weten aan de raadscommissie maatschappij en financiën. Die besprak de regeling over investeringssubsidies voor sport- en scoutingverenigingen. Stam kreeg een vraag over de erfpacht van ’t Laer, omdat het niet goed denkbaar is dat erfpacht niet wordt verlengd en toch een investeringssubsidie wordt verleend.

Het college heeft voor subsidie bij investeringen in sportaccommodaties een reglement opgesteld. Per jaar kan de gemeenteraad vaststellen hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Het college stelt voor dit jaar 300.000 euro uit te trekken. De politiek vindt dat in orde.

Wel had de raadscommissie vragen en kanttekeningen. Zo vroeg Jolanda Graafsma (CDA) zich af of een sportclub ergens beroep kan aantekenen tegen het besluit van burgemeester en wethouders om een subsidieaanvraag af te wijzen. Dacht wethouder Stam aanvankelijk dat dat niet kan, uiteindelijk liet hij weten dat tegen besluiten van het college bezwaar kan worden gemaakt bij de commissie beroep en bezwaar.

Hans van Goozen (Larens Behoud) wilde weten of de Sportraad een rol is toebedacht bij de sportsubsidies. Stam verklaarde dat ’ik met de Sportraad zal praten over hun opvattingen over te nemen collegebesluiten’. Daarmee lijkt de raad een adviesrol toe te vallen, maar in het subsidiereglement staat daarover niets.

In het reglement staat wel dat sommige investeringen voor de helft, andere voor 30 procent kunnen worden gesubsidieerd. Andreas Grunwald (D66) opperde daaraan het woord ’maximaal’ toe te voegen. Dan kan een subsidie ook lager zijn en kan geld over meer sportclubs worden uitgesmeerd. Wethouder Stam wees dat af. Bij de evaluatie van de regeling komt dat wel aan de orde, stelde hij.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-2-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Een lange, hete zomer

13 juli.- Elsevier heeft Laren op de tweede plaats gezet als fijnste plaats van Nederland om in te wonen.Het gemeentebestuur is daar met recht trots op, in het volle besef dat we dat allemaal s  Lees verder

[Kijk op Laren]

Poffeltjes eten

18 juli.- 'Hoe oud ben jij?'Het kleine jongetje keek mij, na zijn vraag, peinzend aan. Alsof hij het antwoord zelf al aan het ontdekken was.'Nou, wat denk je?' vroeg ik hem.Hij draaide zijn hoofd naar links en keek naar zijn, zoals later  Lees verder

[Het weer in Laren]

22°Cdi
21°Cwo
22,5°Cdo
28°Cvr

[Opinie]

Jan Modaal zit klem

13 juli.- Volgens De Telegraaf hebben mensen met een modaal inkomen de afgelopen jaren hun vaste lasten flink zien stijgen. Ze komen steeds meer in de gevarenzone. Dan zijn er nog 3 miljoen gepensioneerden waarvan de oude  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 76

17 juli.- Achter in de Sint Jansbasiliek hangt een bijzondere fotokast. Je zou er bijna aan voorbijlopen tenzij je de rondleiding van de pastoor volgt. “Heer zend arbeiders in uw oogst, 500 dagen aflaat” staat er boven.  Erin a  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]