Erfpacht tennisclub t Laer verlengd, groen licht voor sportsubsidies

16 febr.- De gemeente Laren gaat de erfpachtovereenkomst met tennisvereniging ’t Laer verlengen. De mondelinge toezegging daarover heeft wethouder Ton Stam gedaan aan de vereniging aan de Driftlaan. Wel moeten burgemeester en wethouders er nog een formeel besluit over nemen.

Stam liet dat donderdagavond weten aan de raadscommissie maatschappij en financiën. Die besprak de regeling over investeringssubsidies voor sport- en scoutingverenigingen. Stam kreeg een vraag over de erfpacht van ’t Laer, omdat het niet goed denkbaar is dat erfpacht niet wordt verlengd en toch een investeringssubsidie wordt verleend.

Het college heeft voor subsidie bij investeringen in sportaccommodaties een reglement opgesteld. Per jaar kan de gemeenteraad vaststellen hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Het college stelt voor dit jaar 300.000 euro uit te trekken. De politiek vindt dat in orde.

Wel had de raadscommissie vragen en kanttekeningen. Zo vroeg Jolanda Graafsma (CDA) zich af of een sportclub ergens beroep kan aantekenen tegen het besluit van burgemeester en wethouders om een subsidieaanvraag af te wijzen. Dacht wethouder Stam aanvankelijk dat dat niet kan, uiteindelijk liet hij weten dat tegen besluiten van het college bezwaar kan worden gemaakt bij de commissie beroep en bezwaar.

Hans van Goozen (Larens Behoud) wilde weten of de Sportraad een rol is toebedacht bij de sportsubsidies. Stam verklaarde dat ’ik met de Sportraad zal praten over hun opvattingen over te nemen collegebesluiten’. Daarmee lijkt de raad een adviesrol toe te vallen, maar in het subsidiereglement staat daarover niets.

In het reglement staat wel dat sommige investeringen voor de helft, andere voor 30 procent kunnen worden gesubsidieerd. Andreas Grunwald (D66) opperde daaraan het woord ’maximaal’ toe te voegen. Dan kan een subsidie ook lager zijn en kan geld over meer sportclubs worden uitgesmeerd. Wethouder Stam wees dat af. Bij de evaluatie van de regeling komt dat wel aan de orde, stelde hij.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-2-2019

[Laren in beeld]

[Column]

De tegenpartij

24 mei.-  De fijnste mensen, in ieder geval de meest interessante mensen, zijn zij die pertinent, en vooral vooraf, overal tegen zijn. Een zaaltje vol met positieve mensen is dodelijk; klotsende oksels, plaatsvervangende schaamte e  Lees verder

[Kijk op Laren]

Oh, dat wist u/je al?

17 mei.- OH! DAT WIST U / JE AL ?De molen in Laren is prachtig gerestaureerdEn is al van het jaar  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cvr
13°Cza
15,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Keuzevrijheid van gemeenteraad Laren over toekomst Rabopand begrenzen gaat niet aan

13 mei.- Intrigerend is voor de neutrale toeschouwer de krachtmeting in Laren over het voormalige Rabobankpand aan de Burgemeester van Nispen tot Sevenaerstraat. De vraag die zich opdringt: welke rol speelt wethouder Ton Stam? De door de huidige eigenaar v  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 68

23 mei.- Ik ben gek op vogelgezang, maar een kenner ben ik niet. Zo vertelde mij iemand een paar weken geleden dat merels ophouden met zingen na Sint Jan. Nou kun je mij van alles wijs maken, maar deze opmerking triggerde mij toch echt uit te zoeken of  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]