Waar staan we voor?

Laren is zelfstandig en werkt samen:

 • Laren blíjft onafhankelijk en dus ‘baas in eigen dorp!’
 • Laren heeft bewezen zelfstandig én bestuurskrachtig te zijn
 • Schaalvergroting door fusie is een achterhaald concept. Het plaatst de gemeente op grotere afstand van de inwoners. Daar verzetten we ons tegen!
Lees verder

 

Laren verdient een daadkrachtig bestuur:

 • Gemeenteraadsleden van Larens Behoud moeten dichtbij de bewoners van Laren staan en zijn voor hen probleemloos aanspreekbaar
 • Het gemeentebestuur staat op de bres voor oude én nieuwe inwoners
 • Er is actieve betrokkenheid bij alle bewoners. Larens Behoud laat zijn gezicht zien!
Lees verder

 

Het karakter van ons dorp:

 • Behoud van ons charmante en groene dorp met zijn hoge beeldkwaliteit
 • Een levendig autoluw centrum met een aantrekkelijk gedifferentieerd winkelaanbod en voorrang voor fietsers en voetgangers (wandelend publiek)
 • Terughoudend reclamebeleid met betrekking tot gevelreclames en losse promotiemiddelen
Lees verder

 

De zorg in Laren:

 • Zorg in Laren moet ‘méér dan netjes’ geregeld zijn; professioneel georganiseerd met de zorgbehoevende centraal en de menselijke maat als uitgangspunt
 • We gaan met respect om met ouderen en zwakkeren in ons dorp
 • Optimaliseren van WMO-taken van de gemeente en een adequate besteding van het budget
Lees verder

 

De financiën van ons dorp:

 • Voortzetting van het sterke financiële beleid van de Larens Behoud wethouder waardoor Laren in de afgelopen periode van financieel wankel tot kerngezond werd
 • Handhaven van een permanent sluitende begroting
 • Een behoudend financieel beleid en geen voorschotten op de toekomst
Lees verder

 

Laren moet vitaal en levendig blijven

 • Voor alle inwoners van Laren:
 • Behouden én onderhouden van het hoge voorzieningen niveau (BEL-zwembad de Biezem, Het Brinkhuis,Singer Laren, sportverenigingen, middelbare en basisscholen)
 • Realistisch evenementenbeleid: kleinschalig en traditioneel passend bij het dorp met minimale overlast voor omwonenden en aandacht voor duurzaamheid en milieu. Uitgangspunt: betrokkenheid van onze dorpsbewoners centraal en/of van belang voor de gemeente Laren
Lees verder

 

De jeugd in Laren:

 • Voortzetten van ons actieve jeugdbeleid
 • Het in stand houden van de ontmoetingsplek voor jongeren van verschillende leeftijdscategorieën, zoals door Larens Behoud gerealiseerd in de Scheper
 • Stimuleren van jeugdlidmaatschap sportverenigingen, o.a. via jeugdsportfonds
Lees verder

 

Cultuur in Laren:

 • Cultuur is - naast de sport - de voedingsbodem voor ontmoetingen. Daarom moet de sociale cohesi in het dorp verder versterkt worden door:
 • Handhaving en instandhouding/vitalisering van de huidige voorzieningen
 • Cultuur moet toegankelijk zijn óók voor minder draagkrachtigen
Lees verder

 

Sporten in Laren:

 • Actievere participatie en investering in Larense Sportraad
 • Actief stimuleren van sportbeoefening voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitief
 • Faciliteren van sportclubs bij onderhoud en renovaties sportaccommodaties, en daarmee sporten bereikbaar en betaalbaar houden

Natuur in en rond Laren:

Lees verder

 

Wonen in Laren:

 • Beter woningbeleid voor jongeren en ouderen (eerder en langer zelfstandig wonen)
 • Gedifferentieerde woningbouw
 • Voortzetting woonvisie: 30% duur, 30% middenklasse, 40% sociale woningbouw
Lees verder

 

Ondernemers in Laren:

 • Stimuleren actieve betrokkenheid van ondernemers bij het dorp.
 • Verder stimuleren van het ondernemersfonds en de rol van ‘Bijzonder Laren’
 • Bevorderen van variatie in het Larense winkelbestand
Lees verder

 

Laren moet een veilig dorp zijn

Criminaliteitsbestrijding in Laren:

 • Prioriteit is dat het aantal inbraken omlaag moet
 • Aantal BPV’s, buurtpreventieverenigingen, weer verder uitbreiden en ondersteunen met best practices adviezen, zoals de WhatsApp-groepen en woningbouwverenigingen daarin stimuleren
 • Optimale aanwezigheid politie met het oog op preventie (zichtbaarheid)
Lees verder
  

Verkeer en brandveiligheid:

  • Stoepen beter begaanbaar maken (ook ten behoeve kinderwagens, rollators en rolstoelen)
  • Optimale inzet BOA’s/parkeerwachten en doordraaien blauwe schijf tegengaan
  • Stimuleren 30 km-zones en maatregelen zoals smiley-kasten, wegstickers en eventueel drempels met name bij in- en uitgaande wegen
Lees verder
Zomerblommen bij de Mauvevijver

Zomerblommen bij de Mauvevijver