Het zelfstandig voortbestaan van het Goois Natuurreservaat (GNR) werd ernstig bedreigd.
Volgens sommigen zou het Goois Natuurreservaat niet sterk genoeg zijn en zou het goed zijn als de taken overgenomen zouden worden door een grotere organisatie. Daarbij wordt met name het Noordhollandse waterleidingbedrijf PWN genoemd.
In de visie van de tegenstanders van zo’n overname wordt 83 jaar traditie, kennis en ervaring met het beheren van de unieke Gooise natuur verkwanseld en is er met het GNR helemaal niets aan de hand dat niet met degelijk management kan worden opgelost. Bovendien wijzen de tegenstanders op het negeren van de duizenden donateurs. Ook is het aannemelijk te verwachten dat er minder inkomsten zullen komen uit nalatenschappen en schenkingen als deze integratie vorm zal krijgen.

Met de Stichting Vrienden van het GNR hebben we ons sterk gemaakt voor de volgende zaken:

  • Het Goois Natuurreservaat moet zelfstandig zijn werk kunnen blijven doen omdat dat duurzaam voorkomt dat de Gooise natuur ondergeschikt gemaakt wordt aan andere belangen.
  • Het GNR is een kleine organisatie die geen problemen heeft die je met goed management niet snel en goed kunt oplossen. Overdragen van het GNR aan een waterleidingbedrijf is in onze ogen onnodig, onzinnig en onwenselijk.
  • De Vrienden van het GNR willen dat de Gooise burgerij directer bij het bestuur van het GNR wordt betrokken en dat het GNR niet uitsluitend door lokale en provinciale overheden wordt bestuurd.

Het initiatief werd ondersteund door honderden betrokken inwoners uit het Gooi.